Daftar Sdn Bhd

PENYATA KEWANGAN

Secara asasnya terdapat 3 jenis penyata kewangan yang utama: 1. Kunci kira-kira (Balance Sheet) Turut dikenali sebagai penyatan kedudukan atau keadaan kewangan. Laporan ini menyatakan berkenaan aset, ekuiti dan liabiliti pemilik syarikat dalam tempoh tertentu. 2. Penyata pendapatan (Income Statement) Juga dikenali sebagai penyata untung rugi, di mana ia menyatakan keseluruhan pendapatan, untung dan belanja dalam …

PENYATA KEWANGAN Read More »